Showing posts with label ਗੀਤ. Show all posts
Showing posts with label ਗੀਤ. Show all posts

Sep 23, 2012

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ


ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ
ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ
ਲੈ ਮੈਨੂ ਲੈਣ ਦੇ ਖਲੋ!
ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਲ
ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਨੈਣ ਪੈਂਦੇ ਰੋ !

ਕਿਥੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ
ਕਿਥੇ ਕੀਤਾ ਆ ਬਸੇਰਾ
ਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਟੋਲਾਂ ਮੁਖ ਤੇਰਾ
ਕਿਥੇ ਛਡ ਆਈ ਏ ਚੰਦਰੀਏ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਲੁਕੋ !!
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ....................


ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਨੂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ
ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ
ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਮੇਲਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ
ਕਿਥੇ ਛਡ ਆਈ ਏ ਨਿਕ੍ਮ੍ਮੀਏ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ ਜਰਾ .............

ਕਿੱਕਰਾਂ , ਗੁਲਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚ
ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੋ ............
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ
ਲੈ ਮੈਨੂ ਲੈਣ ਦੇ ਖਲੋ ...
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ
ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ
ਲੈ ਮੈਨੂ ਲੈਣ ਦੇ ਖਲੋ!
 

Thanks For visiting my blog.

ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ ....

pic from Naqaash Chittewani

ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ ....
ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਸਜਾਓ .....
ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵਾਓ !!

ਆਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪ੍ੜੋ
ਦੇਵੋ ਧਰਵਾਸੇ
ਚੰਦਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਂਵਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਦਿਲਾਸੇ ...
ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਰਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਓ ....
ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ .......

ਆਵੋ ਨੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ
ਅੱਜ ਅਟਕਾਂ ਕੱਢੋ
ਪੈਰ ਖੁਰਦਰੇ ਹੋ ਗਏ
ਨੀ ਕੋਈ ਝਾਵਾਂ ਲੱਭੋ
ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੁਵਾਓ ...
ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ .......

ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਮੈਂ
ਕਿਉਂ ਮਰਦੀ ਜਾਵਾਂ
ਖੌਰੇ ਨਜਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ
ਹੈ ਮੇਰਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ....
ਟੁੱਟਦੀ ਭੱਜਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਆਣ ਬਚਾਓ
ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ .......

ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ ....
ਨੀ ਮੈਨੂ ਆਣ ਸਜਾਓ .....
ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ
ਮੈਨੂ ਹੋਰ ਰਵਾਓ !!
 

Thanks For visiting my blog.

"ਗੀਤ "


"ਗੀਤ "

ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,
ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 

ਸੂਹਾ ਸ਼ਾਲੂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ,
ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਆਲਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟਿਆ ,
ਖੁੱਲੀ ਕਦੇ ਸੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ...................!!

ਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਜਾੜਿਆ ,
ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾੜਿਆ ,
ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ...................!!

ਸੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ
ਨੇਕੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ
ਝੂਠ ਲੜ ਮੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,............

ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਗੋਰਾ , ਭੂਰਾ , ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੈ
ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ............
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,............

ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,
ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ...ਲਾਲੀ
5/14/2012


Thanks For visiting my blog.

Aug 22, 2012

"ਗੀਤ " ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ

"ਗੀਤ "

ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,
ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 

ਸੂਹਾ ਸ਼ਾਲੂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ,
ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਆਲਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟਿਆ ,
ਖੁੱਲੀ ਕਦੇ ਸੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ...................!!

ਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਜਾੜਿਆ ,
ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾੜਿਆ ,
ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ...................!!

ਸੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ
ਨੇਕੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ
ਝੂਠ ਲੜ ਮੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,............

ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਗੋਰਾ , ਭੂਰਾ , ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੈ
ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ............
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,............

ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ,

ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈੰਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ...ਲਾਲੀ