Sep 23, 2012

ਗ਼ਜ਼ਲ


ਗ਼ਜ਼ਲ
ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ਦੱਦ ਜਰਦਾ ਬੰਦਾ ।
ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਾਲਿਕ ।
ਕਿਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਏਥੇ ।
ਨਾ ਜਿਤਦਾ ਨਾ ਹਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਮਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ।
ਤਕੜੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਢਿੱਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ।
ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਹੈ ਭਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ।
ਮਾੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ।
ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਸਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ।
ਉਂਝ ਤਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਠਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ।
ਪਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਠਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਪੂਜਾ ਵੀ 'ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ।
ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਸਭ ਕੁਝ ਏਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਰ ।
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਕਤਲ ਕਰੇ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ।
ਇਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਭਾਊਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ।
ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰਦਾ ਬੰਦਾ ॥
 

Thanks For visiting my blog.

"ਕਵਿਤਾ "


"ਕਵਿਤਾ "


ਜਦ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜਦਾ ਕੋਈ

ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੜਦਾ ਕੋਈ


ਤੱਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ

ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਦਾ ਕੋਈਗਜ਼ਲਾਂ ,ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਕੋਈਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਢਾਡੀ ਔਖੀ

ਚੁਣ ਚੁਣ ਅੱਖਰ ਜੜਦਾ ਕੋਈ


ਭੀੜ ਬਣੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਖੜਦਾ ਕੋਈਯਾਰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਚੰਗਾ

ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜਦਾ ਕੋਈ


ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਲਾਲੀ

ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਕੋਈ
 

Thanks For visiting my blog.

"ਲਕੀਰਾਂ "


"ਲਕੀਰਾਂ "
ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ 
ਪਹਿਲੀ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ 
ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਅਗਲੀ ਲਕੀਰ ਵਿਚ 
ਵੜਨਾ ,ਫਿਰ ਉਸ ਲਕੀਰ ਵਿਚ 
ਹੀ ਤੁਰਨਾ , ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ !
ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਾਉਣ 
ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਕੀਰਾਂ 
ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨਾ ,,,ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਖਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ .....
ਲਾਲੀ 9/11/2012


Thanks For visiting my blog.