Sep 23, 2012

"ਲਕੀਰਾਂ "


"ਲਕੀਰਾਂ "
ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ 
ਪਹਿਲੀ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ 
ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਅਗਲੀ ਲਕੀਰ ਵਿਚ 
ਵੜਨਾ ,ਫਿਰ ਉਸ ਲਕੀਰ ਵਿਚ 
ਹੀ ਤੁਰਨਾ , ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ !
ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਾਉਣ 
ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਕੀਰਾਂ 
ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨਾ ,,,ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਖਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ .....
ਲਾਲੀ 9/11/2012


Thanks For visiting my blog.

No comments:

Post a Comment