Sep 23, 2012

ਨਿਉਯੋਰਕ ਵਿਖੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦ ਜੀ
ਦੋਸਤੋ ,
ਨਿਉਯੋਰਕ ਵਿਖੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ,ਜੋ ਕਿ
ਅੱਜ ਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਨਿਉਯੋਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ...
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ,,,ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ .....ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਕੁਝ
ਪਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ...ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ !!!
ਇੱਕ ਨਿਘੀ ਯਾਦ
ਲਾਲੀ
 

Thanks For visiting my blog.

No comments:

Post a Comment