Sep 23, 2012

"ਕਿਉਂ"

"ਕਿਉਂ"

ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂ 
ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸ਼ 
ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਰ ਗਏ
ਜੋ ਸਨ ਬਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ .......

ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਮਾਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਲ
ਚੇਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ
ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ........

ਸਭ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੋੜੀਏ
ਸਭ ਦੀ ਮੰਗੀਏ ਖੈਰ
ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਭਲਾ
ਦੱਸੋ ਕਾਹਦਾ ਵੈਰ ........

ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅੱਜ
ਤੇ ਸਿੱਲੇ ਸਿੱਲੇ ਨੈਣ
ਜਾਗ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁੱਤਿਆ
ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਸੁਖ ਚੈਨ........

ਅਗਸਤ ਪੰਜ ਵੀਹ ਸੋ ਬਾਰਾ 


Thanks For visiting my blog.

No comments:

Post a Comment