Sep 23, 2012

" ਗ਼ਜ਼ਲ"


" ਗ਼ਜ਼ਲ"

ਸੂਰਜ, ਚੰਦਾ ,ਤਾਰੇ ਵੇਖੇ ।
ਸਭ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਵੇਖੇ ॥

ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ।
ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ, ਹਾਰੇ ਵੇਖੇ ॥

ਪਿਆਰ 'ਚ ਉਸਦੇ ਵੇਖੇ ਜਦ ਜਦ ।
ਕਸਮਾਂ , ਵਾਦੇ , ਲਾਰੇ ਵੇਖੇ ॥

ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ।
ਫੋਕੇ ,ਮਿੱਠੇ ,ਖਾਰੇ ਵੇਖੇ ॥

ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ।
ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ , ਢਾਰੇ ਵੇਖੇ ॥

ਇਸ਼ਕ਼ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਰਵਾਈਆਂ।
ਪਿਆਰ 'ਚ ਤਖ਼ਤ ਹਜਾਰੇ ਵੇਖੇ ॥

ਪਲ ਪਲ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ 'ਲਾਲੀ'।
ਕੌਤਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ॥
 

Thanks For visiting my blog.

No comments:

Post a Comment